Schakelen U bevindt zich op Zoek&Vind van NVA | Nederlandse Vereniging voor Autisme Oudervereniging Balans

Sluiten

Ik zoek

In

PEP-Wiersma

PEP-Wiersma

(2 recensies)

Psychologische Expertise, Psychotherapie & Dyslexiezorg
Praktijk AGB: 94-01966/ 94-58905 - KvK nummer: 01154973

Wat doen wij?
PEP-Wiersma verleent specialistische dyslexiezorg en is daarnaast gespecialiseerd in
diagnostiek en behandeling c.q. begeleiding op het gebied van onderwijsproblemen,
ontwikkelingsproblemen en/of leerproblemen bij kinderen en jongeren.
Daarnaast bieden wij ondersteuning aan scholen bij vragen in het onderwijs.
Kinderen en jongeren geven wij training en begeleiding op het gebied van gedrag,
sociale vaardigheden, executieve functies en leerproblemen, zoals problemen met
rekenen, lezen en spellen, werkwoordspelling en begrijpend lezen.
Dyslexie behandelen wij met behulp van de Fonologische en Leerpsychologische
(F&L) methode (zie: www.taalinblokjes.nl/fl-methode/).
Ook voor kinderen die niet in aanmerking komen voor vergoede zorg bieden wij
passende trainingen aan, afgestemd op de problemen die er spelen.
Voor nadere informatie kunt u hierover contact met ons opnemen of kijk eens op
onze website: www.pepwiersma.nl.

Waarom goede diagnostiek zo belangrijk is:
Als basis voor iedere behandeling kan het vierfactorenmodel (ouderfactoren,
opvoedingsfactoren, kindfactoren en omgevingsfactoren) worden ingezet om de
samenhang tussen de verschillende factoren, die het gedrag van het kind beïn -
vloeden, in beeld te brengen. Op ieder terrein kunnen dan sterke en minder sterke
kanten worden beschreven. De ouder- en kindfactoren “bepalen” de aandachts -
processen, de manier waarop informatie wordt verwerkt, en de mate waarin de
gedragsrespons (het handelen) door automatische (emotionele) en/of bewuste
reflectieve processen wordt gestuurd. Onder invloed van opvoeding en ervaring
gevormde routines spelen hierbij een rol, evenals de mate waarin vaardigheden
zodanig zijn getraind dat zij zonder dat zij mentale energie opeisen, kunnen worden
uitgevoerd. De mate waarin ouders en kind in staat zijn om hun sterke kanten in te
zetten in interactie met hun omgeving wordt bepaald door de mate waarin de
omgeving haar eisen afstemt op die sterke en zwakke kanten en de mate waarin de
ouder en/of het kind door stressoren in de omgeving extra wordt belast.
Psychologische en neuropsychologische diagnostiek kan zich richten op het in kaart
brengen van sterkere en zwakkere kanten van ouder en/of kind, waarmee problemen
in gedrag voorspelbaar worden en door een juiste aanpak kunnen worden voorkomen.
Omgekeerd, kan diagnostiek gesignaleerde problemen verklaren vanuit een sterkzwakte
analyse, zodat vandaaruit aanpassingen en trainingsprogramma’s kunnen
worden opgezet. Het gaat hierbij om een duaal proces, waarbij diagnostiek en
behandeling hand in hand gaan. Diagnostiek als aansturings- en evaluatie-instrument
voor behandeling en behandeling als leidraad voor diagnostische vragen.

Onze praktijk is gevisiteerd door en aangesloten bij onder meer de LVVP (www.lvvp.info) en het NKD (www.nkd.nl) en DEKRA HKZ gecertificeerd.


Brinkenhalte 20
7812 HX  Emmen
T: 0591-632823
W: www.pepwiersma.nl
Routebeschrijving

2/5

Liesbeth Hofstede

27-04-2018

1/5

Geplaatst vanaf Balans Zoek&Vind

In het behandeltraject van onze (gast) zoon was er veel ruimte om mee te bewegen. De benaderingswijze van de medewerkers was open en constructief. Door ons, als ouders, mee te nemen in het behandelproces ontstond er meer verdieping om beter bij de kern van het probleem te komen. Daardoor werd het makkelijker om in het vervolgtraject te kiezen voor een juiste begeleiding. Heel fijn deze werkwijze.

Anoniem

05-01-2017

2/5

Geplaatst vanaf Balans Zoek&Vind

Een aanrader voor een ieder met een beperking en/ of achterstand in de taalontwikkeling. Onze zoon heeft door de behandeling enorme sprongen gemaakt in zijn taalontwikkeling. De leerkracht op de basisschool was verrast van de snelheid waarmee de ontwikkeling verliep tijdens de behandelperiode. Super methode en een super begeleiding.

Recensie plaatsen

Dank voor het plaatsen van uw beoordeling!

We zullen uw beoordeling op juistheid controleren.
Na controle zal uw beoordeling zichtbaar zijn voor alle bezoekers.

Sluiten

{[ recension.review.length || 0 ]} / 1000 tekens