Schakelen U bevindt zich op Zoek&Vind van NVA | Nederlandse Vereniging voor Autisme Oudervereniging Balans

Sluiten

Doneren

U kunt geld doneren d.m.v. het onderstaande formulier. Het is ook mogelijk zelf een gift overmaken op NL37INGB0000429355 ten name van de Nederlandse Vereniging voor Autisme de Bilt, onder vermelding van 'Donatie'. U kunt ons werk ook blijvend steunen door gebruik te maken van een automatische incasso. Dat is voor u en ons het gemakkelijkst en goedkoopst.

Schenken

U kunt ons ook steunen met schenkingen, erfstellingen en legaten. Deze leveren u een aantrekkelijk belastingvoordeel op. De Nederlandse Vereniging voor Autisme is gerangschikt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) in de zin van artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen. Als ANBI zijn wij vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Wilt u NVA een legaat of deel van een erfenis nalaten, dan kunt u het beste contact opnemen met Henri Mandemaker, via telefoonnummer (030) 229 98 00

Ik wil €

doneren aan de NVA